Vì sao món ốc ăn kèm xoài?

Comment 1
Ở một số tỉnh miền Trung, các hàng hải sản thường phục vụ kèm một đĩa rau sống, trong đó hơn nửa là xoài xanh. Ăn ốc ở Quy Nhơn, tôi